top of page

על סדר אקראי מופתי 

מאת אילנה רוגל

הספר‮ ‬"על‮ ‬סדר אקראי מופתי"‮ ‬מציע מסע מרתק‮, ‬הפורץ את גבולות התודעה האישית והקולקטיבית הנקשרת לכדור הארץ‮. ‬ספר זה מהווה מארג מופלא המורכב מהפן הפילוסופי‮, ‬הרוחני‮, ‬המדעי והמטפיזי של הקיום וחושף ברמה מולקולרית את האינטראקציה המתקיימת בין מרכיבים אלה‮. ‬ ספר זה הוא פרי מחקר קוסמולוגי בו שותפים קבוצת פילוסופים ומדענים‮ ‬ גלקטיים ואילנה רוגל בתודעתה הארצית והקוסמית גם יחד‮.‬ אילנה חוברת אל הספריה האקאשית‮ (‬הקוסמית‮), ‬מבקשת לבדוק את הצעותיה ומקבלת תשובות למבנה קוסמולוגי ומבנה החומר‮, ‬לאור התקדמות המדע המודרני‮. ‬הספר עוסק במערכות הפיזיולוגיות‮, ‬מבנה ה–ד.נ.א‮. ‬האנושי‮, ‬מערכת החיסון ומעל לכול דן בזיקה שבין הבריאה להתפתחות החיים על פני כדור הארץ‮, ‬בין האנרגיה האלוהית לנשמה וכפועל יוצא בין ה'אקראי‮' ‬ל'קבוע‮'.‬ הספר מהווה נסיון נועז להרחיב את גבולות הידע האנושי על בסיס מידעים קדומים אותם אנו נושאים בקרבנו מבלי שתהא לרובנו גישה אליהם בגין‮ ‬תפישות‮, ‬עכבות ואילוצים קיומיים‮. ‬זוהי הזדמנות להרחיב את מיפתח הזיכרון‮, ‬הן האישי והן הקולקטיבי‮. ‬בני אדם שיסכימו להטמיע בתוכם את‮ ‬ התכנים יפתחו בעבור עצמם את שערי הספריה הקוסמית‮. ‬ הספר חושף את ה'אינטליגנציה הרגשית‮' ‬של חלקיקי החומר וההיבטים הפסיכולוגיים והפילוסופיים הנקשרים לתיפקודם בקיום‮. ‬הוא מפליג למחוזות‮ ‬הרחוקים ביותר שהגיעה אליהם המטאפיזיקה בת זמננו ובוחן את מקורם ותיפקודם של החומר האפל‮, ‬האנרגיה האפלה‮, ‬האתר‮, ‬האנטי חומר והריק‮ (‬איין‮). ‬הוא מנגיש קטגוריות אלו וכיצד הן באות לידי ביטוי במערכות הפיזיולוגיות‮, ‬ברמה קולחת ומובנת ונועד לכל אדם סקרן המחפש להבין את הקיום האנושי והרוח האלוהית מבראשית‮.‬ בספר‮ ‬על סדר אקראי מופתי‮ ‬מחזקת אילנה את הגשר אותו החלה כמטפלת בספרה הראשון‮ ‬על רוח וחומר‮ ‬שהפך להיות המדריך האולטימטיבי להבנת הקשר בין ההוויה הקוסמית לקיום בגוף פיזי בכדור הארץ‮. ‬גשר שעל בנייתו היא שוקדת כמבשרת העידן החדש‮, ‬גשר בין חומר‮ ‬ לרוח‮, ‬בין חופש לדטרמיניזם‮, ‬בין העצמי לאהבה בת השמיים‮.‬

איור ועיצוב האנציקלופדיה: פפי מרזל

מחיר: 480 ש"ח לא כולל דמי המשלוח.

על סדר אקראי
מופתי

מאת אילנה רוגל