top of page
 • יום ג׳, 31 באוק׳
  מרכז מגדלור - מצדה 15 בני ברק, קומה א- סמוך לקניון אילון ר"ג
  31 באוק׳, 17:00
  מרכז מגדלור - מצדה 15 בני ברק, קומה א- סמוך לקניון אילון ר"ג
  31 באוק׳, 17:00
  מרכז מגדלור - מצדה 15 בני ברק, קומה א- סמוך לקניון אילון ר"ג
  ימי שלישי בין 17:00-20:00 תאריכים: 31/10/23 28/11/23 26/12/23
 • יום ג׳, 31 באוק׳
  מרכז מגדלור - מצדה 15 בני ברק, קומה א- סמוך לקניון אילון ר"ג
  31 באוק׳, 17:00
  מרכז מגדלור - מצדה 15 בני ברק, קומה א- סמוך לקניון אילון ר"ג
  31 באוק׳, 17:00
  מרכז מגדלור - מצדה 15 בני ברק, קומה א- סמוך לקניון אילון ר"ג
  ימי שלישי בין 17:00-20:00 תאריכים: 31/10/23 28/11/23 26/12/23
 • יום ג׳, 31 באוק׳
  מרכז מגדלור - מצדה 15 בני ברק, קומה א- סמוך לקניון אילון ר"ג
  31 באוק׳, 17:30
  מרכז מגדלור - מצדה 15 בני ברק, קומה א- סמוך לקניון אילון ר"ג
  31 באוק׳, 17:30
  מרכז מגדלור - מצדה 15 בני ברק, קומה א- סמוך לקניון אילון ר"ג
  ימי שלישי בין 17:00-20:00 תאריכים: 31/10/23 28/11/23 26/12/23
 • יום ה׳, 21 בדצמ׳
  מרכז מגדלור - מצדה 15 בני ברק, קומה א- סמוך לקניון אילון ר"ג
  21 בדצמ׳, 17:30
  מרכז מגדלור - מצדה 15 בני ברק, קומה א- סמוך לקניון אילון ר"ג
  21 בדצמ׳, 17:30
  מרכז מגדלור - מצדה 15 בני ברק, קומה א- סמוך לקניון אילון ר"ג
  הרשמה מוקדמת עד תאריך 10/11/23 תזכה באנציקלופדיה על אותות ואותיות מאת איחנה רוגל. דמי הרשמה 500 שח מקוזזים מסכום הקורס. ניתן לבטל ולקבל החזר על דמי הרשמה עד 14 לפני מועד תחילת הקורס. או שהסכום יעמוד לזכות הנרשמ/ת לקורס עתידי עד שנה מיום ההרשמה .
 • יום ה׳, 21 בדצמ׳
  מרכז מגדלור - מצדה 15 בני ברק, קומה א- סמוך לקניון אילון ר"ג
  21 בדצמ׳, 17:30
  מרכז מגדלור - מצדה 15 בני ברק, קומה א- סמוך לקניון אילון ר"ג
  21 בדצמ׳, 17:30
  מרכז מגדלור - מצדה 15 בני ברק, קומה א- סמוך לקניון אילון ר"ג
bottom of page