top of page

אילנה רוגל - קורונה? חיסון תודעתי!

יולי 2020 הקבוצה הקוונטית המתקדמת של מרכז מגדלור. וירוס הקורונה הוא וירוס תודעתי. אילנה רוגל מתייחסת לנושא מציאת החיסון, וטוענת שהראיה וההבנה של המבנה האנושי עדיין חלקית.


373 צפיות
bottom of page