top of page

הצגת הספר על המוח ביקום ובקיום

מוצא המינים בכללותם באנרגיה אלוהית אחדותיתבראשית נחה האלוהות בתוך עצמה כאנרגיה מאוחדת בה כולנו שותפים. אלוהות משויכת לכל מבנה בעל אופי אלוהי סימטרי, אובייקטיבי, טהור, המכיל כל ולא מכיל דבר. (לא מדובר באלוהים המיוצג בדת שהתמצקה בחומר.) אנרגיה ניטרלית  אינה עוסקת בפעולה, עמדה ודעה סובייקטיבית. אנרגיה טהורה הווה את עצמה בידיעה פנימית, מוחלטת. כל מימוש המייצג נקודת מבט אינבידואלית הינו אשליה מבחינת השתקפות לרגע של יחיד בלתי נצחי מנשמת אם אחדותית, אחת. כולנו נולדנו בצלם אותה אלוהות גם אם בחרנו לגלות זאת באמצעות מסע אבולוציוני. כל בריאת קוסמוס, ראשיתה בהגות רעיון של אלוהות סימטרית. עם הגות הרעיון, נשברת הסימטריה באופן מזערי, מדורג.

כדי לממש רעיון, על האלוהות להיפרד מעצמה המושלם אל מבנה מושלם ואל מבנה שלם, משלים. כדי לחוות באופן סובייקטיבי, על האלוהות להשתקף/להתפצל לטריליוני/מיליארדי רסיסים כשכל אחד מהם יצא באמצעות מסע פריצה להוות/לחוות עצמו באופן אינדיבידואלי סובייקטיבי.

כך האלוהות המושלמת מתפתחת ולומדת את עצמה באמצעות הנשמות שנולדו בצלמה הרגשי.

מבנה תודעתי מודעתי בסיסי בקוסמוס נשען על מימן מלא :H2

כשאלוהות מבקשת לפנות אל מימוש עליה ליצור מפץ פנימי, ראשון, בו המימן האחדותי המלא נפרד לארבעת הקטגוריות המרכיבות אותו:

מימן מלא נשען על הידריד והידרון, (מימן) יסוד 119 אוקסידיטאלום, האמון על התנועה, יסוד 120 אוקסיליריון האמון על כוח משיכה ויסוד 2 – הליום.

המימן המלא הן במבנהו האחדותי והן במבנהו הנפרד ל- 4 יסודות, 2 ראשונים ו2 אחרונים, מהווה בסיס לחלקיקי מודעות ותודעה. כל היסודות, כל החלבונים, הרנ"א, הדנ"א, הבסיס שלהם הינו H2 מאוחד ונפרד.

2 היסודות האחרונים מגולמים במבנה של עדשה כפולה עם יכולת לשנות פוזיציה בכל רגע נתון של זמן.

  • המבנה המאוחד מייצג תוכן פעימתי, ממזג.

  • במבנה המאוחד ההליום מגולם כתריסרון. המבנה מתפצל ל- 4 יסודות ההליום מגולם כמתומן.

תנועת ההצלבה מהווה בסיס ליצירת חומר.

  • יסוד 120, אוקסיליריון מהווה בסיס ליצירת החומר האפל, המהווה כוח משיכה בשל זיכרון דומיננטי.

יסוד 119, אוקסידיטאלום מהווה בסיס ליצירת אנרגיה אפלה האמונה על דחייה, על התפשטות, כשרמת השיחכה דומיננטית.

ההליום הן כתריסרון והן כמתומן מהווה בסיס לאתר. המימן מהווה בסיס לאנטי חומר.

המפגש במפץ חיצוני בין מימן להליום (כמתומן) יוצר חומר, כשקוסמוס מתחיל בתנועת התפשטות.

אוקסידיטאלום ואוקסיליריון אינם יכולים להתמצק לחומר: הם מורכבים מ 120/119  אל – ניטרונים. בשום מימד, הם אינם יכולים לחבור לניטרונים. הם מהווים בסיס לחלקיקי מודעות ותודעה, חלקיקי מחשבה ביקום ובקיום, בסיס לחלקיקים עוד בטרם המפץ החיצוני.

הקוסמוס נשען על חלקיקים אלו, כשהפיזיקה הקוסמית, הכימיה הקוסמית הביולוגיה הקוסמית הכול משוקף ומשתקף באמצעות על- מולקולה H2  שנוצרה בהגות אלוהית.

H2 בטרם המפץ הראשון, מהווה בסיס לאלוהות ההוגה את רעיונותיה ומשקפת אותם לעצמה על מעטפת אנרגטית. לאחר מפץ ראשון על- מולקולה זו מהווה בסיס לרנ"א ו דנ"א נשמתיים.  מהווה בסיס לכל היסודות, שלאחר המפץ החיצוני יתגלמו בחומר (גם מחשבתי) במימדים השונים.

118 יסודות מתוך 120 יכולים לגלם עצמם בחומר ברמת דלילות/מוצקות שונות.

על – מולקולה זו מהווה בסיס למוח האנושי כשכל המערך האלקטרומגנטי מגיב למבנה מחשבתי, מודעתי, תודעתי.

פירוש הדבר שאנו יצורים הנשענים על אל-חומר כשכל הגוף האנושי מופעם באמצעות חלקיקי מודעות ותודעה שנוצרו בטרם המפץ החיצוני.

בכל חומר באשר הוא, מתקיימים קידודים מגנטיים, משיכה או דחיה, עוד בטרם מימוש אלקטרומגנטי.

ללא למידת חלקיקים אלו המיוצגים בכל תא, איבר לא נוכל לפצח את סוד הקיום האנושי הקוסמי.

אילנה רוגל
138 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page