top of page

תגובה לכתבה באפוק טיימס בכותרת "האם המחשבות באות מהמוח"

תגובה לכתבה באפוק טיימס בכותרת "האם המחשבות באות מהמוח"

(בגיליון 323, יולי 2019, רקפת תבור מראיינת את פרופ' מייר, חוקר תודעה)

זה למעלה מ – 10 שנים אני חושפת מידעים רבים הנקשרים אל חלקיקי מודעות ותודעה בכרכי האנציקלופדיה 'על רוח וחומר' וכ – 8 שנים אני חושפת חלקיקים אלו במרכז מגדלור, במסגרת הקורס למטאפיזיקה רגשית.

חלקיקים תודעתיים קוואנטים הנקשרים לחומר האפל, אנרגיה אפלה, אתר ואנטי-חומר, הם חלק בלתי נפרד מכל תא, מכל אטום, שהרי אין בחלל – 'שם' – איזשהו חלקיק או קידוד אנרגטי שאין 'פה'. הרי צלם הסינגולריות בראשית הדרך משתקפת בכל חלקיק מקרו \ מיקרו. חלקיקים אלו חודרים לגוף האדם (אלוהות +דם) עם כל נשימה ריאתית ועורית.

קליטת המידע תלויה בקולטנים פיזיקליים \ מטאפזיקליים, כימיים ואל-כימיים של הפרסונה. לכך נועד מסע התפתחות מודעתית \ תודעתית.

במילים אחרות, אכן החומר, האנרגיה והמידע הם נתונים בשדות אנרגטיים קולקטיביים אך קליטת המידע שונה בהתאם למיפתח הזיכרון של אינדיבידואל.

הגיע הזמן שהאנושות תיזכר בקידודים הצרובים בה מראשית הדרך עוד בטרם מוגדר החומר ב – 0 מעלות קלווין. יש להיזכר בחלקיקים המגדירים 'פלזמה פעימתית מקרינה' שמהירה ממהירות האור לאין ערוך משום שאינה מדברת על תוכן מוחזר. פוטון בחומר כמו כל הגדרת בוזון (חלקיק קרינה בחומר) הוא מוחזר ועל כן מוגבל במהירות האור.

לעומת זאת 'פוטון פעימתי' בטרם מסה אטומית נשען על מהירות המחשבה. לכן לא מדובר על - "מודל חדש מהפכני" .

הארות:בטרם 'חור שחור' (מוקרן ומקרין) שנועד לאסוף כל תוכן חומר שנחווה (במסגרת אלקטרו מגנטית קוטבית) מתקיים 'חור לבן' מקרין ומוקרן. מדובר בהקרנה מבראשית שאיננה שבויה במיגבול האור. על כל חומר להיאסף אל חור שחור שאמור לשבור תיזות, פרדיגמות היסטוריות, כדי למנוע מחומר לחזור על עיקבות, קרי לשחזר היסטוריה. מלכתחילה נקבע מסע התפתחות מודעתית \ תודעתית שנועד לפרוץ את מיגבלות התפישות התפוסות.

האנושות בחרה מבראשית להוביל בריאה יצירתית, מקורית, באמצעות בחירה חופשית רגשית. והינה ב- 2019 רוב הרגשות עוברות פילטרציה על ידי מיגבול השכל שיושב על כס ופוחד מפריצות דרך חדשות. היכן הבחירה החופשית ?

לא ניתן להגדיר תא, אטום, ללא הקטגוריות המגדירות חומר אפל, אנרגיה אפלה ואתר כחלקיקי קרינה פעימתיים שמטעינים ומפעימים את חלקיקי החומר ברוח חיים. קטגוריות אלו משתקפות מסינגולריות אחת עוד בטרם מפץ שיצר חומר.

חלקיקי תודעה שמתחת ל – 0 מעלות קלווין משפיעים על כל רסיס נשמתי, מוח נשמתי והמוח הפיזיקלי מבקש להוציא אותם לאור באמצעות הנוירונים.

אני מאחלת שכל אינדיבידום יאות לממש באמצעות חוזה נשמה שהסכים לו, חלקיקי איין שמבקשים להפוך ל – 'יש'. זאת בהתאם לאישיות הייחודית של כל איש ואישה.

במרכז מגדלור, הן בקורס למטאפיסיקה רגשית והן בקורס למתקדמים, נחשף הרעיון ההולוגרפי מחד והרעיון הנצחי, הן במרחבי הזמן הליניארי והן במרחבי זמן שאיננו זמן, מעבר לאופק הנראה לעין.

מצורף בזה עמוד אחד מתוך למעלה מ – 600 עמודים של מחקר פתוח על חלקיקי מודעות ותודעה.

בתודה

אילנה רוגל. 8 אוגוסט 2019.

777 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page