top of page

אילנה רוגל - על מלנין בריאה או השחרה

אילנה רוגל מתוך שיעור קבוצת המתקדמים על המלנין:

החייאה או השחרה.

הכל תלוי בתודעת השאיפה - נשיפה התפתחות מודעתית תודעתית או עימדון.

יוני 202350 צפיות

Comments


bottom of page