top of page

אילנה רוגל - מעגל היצירה (מחלות הסרטן)

אוקטובר 2022 מתוך שיעור 5 על מחלות הסרטן.

אילנה רוגל מסבירה את מעגל היצירה השוזר בין הרוח לחומר.

"תנועת מעגל היצירה, התרחשה אל מול עיני בעת הרצאתה של פרופ' עדה יונת על ריבוזום,

במכון מגיד בשנת 2009 - להפתעתי ראיתי את התנועה הפנימית שמתרחשת בריבוזום שהוצג בשקף"

אילנה רוגל


171 צפיות

Comments


bottom of page