top of page

על רוח וחומר

מאת אילנה רוגל

ספר זה עוסק בעיקרו באיזון והזנה נכונה של הגוף מתוך רצון להגיע למודעות שלמה של כל האלמנטים המשפיעים על הקיום: תודעה הנולדת מפיענוח נכון של השדרים הנשלחים אלינו מן הגוף הפיסי, מן הרגשות, מן השכל וההיגיון, ומן האינטואיציה. הוא מציג נקודת ראיה חדשה של תפישת גורמי המחלות בכך שהוא רואה במידת האיזון הרוחני השפעה מכרעת על האיזון הפיזי. היכולת העצמית לתת יד לריפויה של מחלה, או למניעתה, נמדדת במודעות ההוליסטית שלנו לכל המרכיבים של חיינו. המודעות הזאת אינה נעצרת כביכול במקום שבו נעצר המדע הקלאסי, בגבולות ששם לההאקספרימנט המעבדתי, הסטטיסטי, ההגיוני. הצעד הראשון נעשה בשלהי המאה התשע-עשרה, עם התפתחות מדעי הנפש, הפסיכולוגיה, זו הייתה פריצת דרך ראשונה, שלא חיפשה את שרשי המחלה אך ורק בהתנהלות הגוף הפיסי. העידן החדש פוסע פסיעה אחת קדימה, פסיעה שהיא בעצם קפיצת דרך, מן התת-מודע אל האינטואיטיבי, אל העולם שכולנו חשים במציאותו, אבל איננו מעזים לקרב אליו משום שהוא עומד בסתירה כביכול להתנסות החושית שלנו. הספר שלפנינו הוא השער לעידן החדש. מתוך לימוד כל המרכיבים, הפיזיולוגיים, הביולוגיים, הנפשיים, רוחניים, אסטרולוגיים, ואסטרליים, הוא מצייר תמונה של רפואה חדשה. רפואה שהיא אינדיבידואלית כשם שהיא הוליסטית.

זוהי רפואה החוקרת את מסעו של הפרט בין המרכיבים השונים התורמים לבריאותו. הקורא בספר זה יכול למצוא את עצמו בכל פרק מפרקי הספר ובסופו של דבר לסלול לעצמו דרך של התנהלות לקראת בריאות התואמת את אישיותו על כל היבטיה הנזכרים לעיל.

חלקים מן הספר ניתנו על יד תיקשור עם מדריכים בקוסמוס, ובעוד שבחלקיו האחרים אנחנו מוצאים אינפורמציה מדעית מוסמכת ומפורטת, חלקי התיקשור משלימים אותה ומצעידים את הקורא צעד אחד קדימה לקראת מודעות רחבה ועמוקה יותר. אפשר לומר שהאינפורמציה החדשה מכוונת לדרבן קוראים פשוטים מחד גיסא ואנשי מדע מאידך גיסא, העוסקים בכל שטחי הרפואה, לשקול אפשרויות חדשות באשר ליכולת המין האנושי לשפר את איכות חייו, ועל כן הוא מיועד לקשת גדולה של קוראים.

יחודו של הספר הוא בהנחה שאין סתירה בין המדע לבין המידע המגיע אלינו מן המדריכים בקוסמוס. בכל רגע נתון אנחנו יכולים להצליב את האינפורמציות הניתנות בפרקים השונים, ולבדוק את יחסי הגומלין ביניהם.

הפרק הראשון של הספר, עוסק באנרגיות הקוסמיות הבאות לידי ביטוי בגוף האנושי, ביחסי הגומלין בינם לבין מרכזי האנרגיה בגופינו – השאקרות, ובמידע כללי העוסק בתפישת החיים בעידן החדש, עידן הדלי, והשפעתה על הקיום העכשווי והעתידי בכדור הארץ.

הפרק השני נקרא הזנה ונחלק לשני חלקים, החלק הראשון מציג את כל פריטי המזון הנצרכים כל פני כדור הארץ, מפרט את ערכם התזונתי, מביא את המידע הקוסמי בדבר יחסי הגומלין בין המצרך לבין המערך הנפשי של האדם, ומוסיף פרשנות ארצית למידע הקוסמי.

החלק השני מציג את המחלות הרווחות בעולמינו, וגורמיהן. הוא עושה זאת בראשונה על פי המדע והמידע הקיים, ולאחר מכן עובר להצגת המידע הקוסמי הקושר בין המצב הרגשי, התפישה המחשבתית, וההוויה היוצרת מחלה מסוימת בגוף הפיזי. גם פרק זה מלווה בפרשנות ארצית, והוא מבקש לתרום לתהליך יצירת האיזון הנפשי מתוך תחושת האחריות של האינדיבידואל, לגבי מרכיבי הקיום.

פרק שלישי קושר את המידע האסטרולוגי למידעים המופיעים בפרקים שלפניו, ומנתח בעיקר את אישיותו האדם על פי מסעו בסימן המזלות. מידע זה עשוי לעזור לקורא למצוא את האיזון המתבקש לריפוי עצמי, איזון הנידון בפרקים האחרים.

הפרק הרביעי קושר בין שלושת הפרקים, מכיל מידע אנטומי/פזיולוגי חדשני, מתוך תקווה להעלות את הקורא המיומן, על דרך המחקר ההוליסטי בנושאי בריאות ואיכות חיים.

על רוח
וחומר

מאת אילנה רוגל

ספר על רוח וחומר אילנה רוגל


בגלל אופיו האנציקלופדי, מיועד הספר לכל קורא המעוניין לקחת חלק בטרנספורמציה הפוקדת את עולמינו ומעמידה אותנו בפני אפשרויות ריפוי חדשות. בחלקיו מיועד הוא לרופאים תזונאים ומטפלים, בני כל האסכולות, המבקשים ליצור תמונת עולם שלימה יותר בה יוכלו לתפקד ביתר יעילות.

בעבודתה המעשית מוכיחה מחברת הספר את הנחיצות שבאינטגרציה בין המידעים המופיעים בספר. ההצלבה בין ידיעותיה המפליגות בתחום התזונה, מבנה הגוף האנושי, הרכב המזון, לבין שליטתה ברזי האסטרולוגיה עם יכולת אינטואיטיבית מדהימה המקבלת אישור, פעם אחר פעם על ידי תיקשורים עם מדריכים קוסמיים, הפכו אותה לאחת מן המטפלות המבוקשות ביותר בישראל ומחוצה לה, הישגיה גורמים לזעזוע בתפישות רפואיות מקובלות, ובחינה מחדש של תפישת תורת הריפוי.

אילנה רוגל נבחרה על ידי המדריכים הקוסמיים לכתוב את הספר הזה, לאחר שנים רבות של התנסויות, הן כתזונאית בעלת תארים אקדמאיים, והן כמי שנפתחה אט אט למסרים קוסמיים בעזרת תיקשורים עם ישויות המבקשות להדריך את תושבי כדור הארץ בתהליך השינוי אותו עוברת הפלנטה כולה מעידן דגים לעידן הדלי. השינויים הם ניגלים לעין כל המסתכל, פשרם עדיין נתון לדיונים אינסופיים בין מדענים לבין אנשי רוח ואפילו אנשי ממשל וחברה. הספר הזה אינו עוסק בהוכחות, הוא מתאר נקודת מבט שמהשלכותיה כמו גם מביטויה היום יומיים אי אפשר עוד להתעלם.

הספר הזה הוא מדריך השרדות בעולם שההשרדות למדה בו לוותר על ההגמוניה שלה לטובת הקיום.

גרפיקה ועיצוב : פפי מרזל

מחיר האנציקלופדיה 380 ש"ח לא כולל דמי משלוח.

 
 

האנציקלופדיות | מאת אילנה רוגל

bottom of page