top of page

על אותות ואותיות

מאת אילנה רוגל

כרך שלישי בסדרת האנציקלופדיות מביא הסברים פילוסופים ופסיכולוגיים על מהותן ומשמעותן של אותיות ה- א'-ב' העברי והלועזי עם דגש על האותיות והשפה העברית.

הספר מתייחס למשמעותם של העיצורים, הניקוד ומשמעותן של האותיות הן בנפרד והן כשחוברות למילה ולשם. בספר מובאות פרשנויות מהספריה הקוסמית לכ-200 שמות עבריים שנבחרו באופן אקראי.

הספר מביא מידע רב בראיה חדשה שונה וייחודית על אותות וקודים אנרגטיים הנקשרים לתקשורת מילולית וטלפאתית. כל אות צוירה ככל האפשר קרוב למהותה הרוחנית הרב-רובדית, ההולוגרמית.

כל אות נולדה ברוח ומתממשת בחומר. המידע מעניק לקורא תוכן רב לגבי הפוטנציאל הרב רובדי הגלום בשמו, על מנת יוכל לבחור מה מתוך המשמעויות הפילוסופיות והפסיכולוגיות הוא מבקש להביא לידי ביטוי.

כרך זה כקודמיו נועד להגדיל את מיפתח הזיכרון האנושי, נועד להרחיב מודעות ותודעה אנושיים ולמתוח את ההוויה האנושית הרחק אל מעבר לאופק הנראה לעיין.

כרך זה כמו הכרך הראשון 'על רוח וחומר' והכרך השני 'סדר אקראי מופתי' הוא תוצאה של אינטראקציה ביני ובין הקוסמוס. 

נושאי המחקר ודרכיו שאובים מתודעתי הארצית העוסקת בהזנה פיזית, רגשית, מנטלית ורוחנית ותודעתית הקוסמית העוסקת במדעים שונים בעולמות ומימדים בקוסמוס.

עיצוב וגרפיקה: פפי מרזל

מחיר האנציקלופדיה 300 ש"ח לא כולל משלוח

על אותות ואותיות

מאת אילנה רוגל

Signs and Letters Ilana Rogel
צפייה בסרטון

signs and letters

Ilana rogel

האנציקלופדיות | מאת אילנה רוגל