top of page

סילבוס קורס מטאפיזיקה רגשית

שיעור 1/

מבנה הרוח בחומר באמצעות 4 קטגוריות המייצגות חומר, היחסים בין סוגי הרוח לבין הגוף הפיזי.

שיעור 2/

לב לבלב – על הלב והלבלב, מה בין לבלוב רגשי לבלבול שכלי, על מתיקות פנימית או פיצוי חיצוני.

שיעור 3/

מערכת העיכול – ייצוג מערכת  העיכול באמצעות איברים ייעודיים לדוגמא: פה, קיבה, תריסריון, מעי דק, גס, כבד וכיס מרה. הנחייה כלפי עיכול מציאות ספיגה ופינוי פסולת רגשית/פיזית.

שיעור 4/

מערכת העצבים – מה בין מוח טרנספורמטיבי משתנה לבין מוח תפוס בתפישה, בפרשנות עד כדי ניוון ויצירת מחלות ניווניות, לעומת בריאה והבראה.

שיעור 5/

מעגל היצירה  - האם אפנה אל יצר משחית או יצירת אופק חדש.כל מחלות הסרטן, מקורן הרגשי ב "סר-ורוטן" כלפי העצמי ביקורת שיפוט, אשם.לעומת הנעת מעגל היצירה תוך כדי הנאה שלימה משלימה. 

שיעור 6/

מערכת החיסון על אגפיה, ההיבטים הרגשיים בבדיקות הדם, תאים לבנים יעודם הרגשי נפשי ופיזי. השיעור מלמד דרכי חיסון וחוסן עצמיים.

שיעור 7/

מערכת הנשימה/נשמה נשימה ריאתית נשימה עורית ונשימה תאית. סוגי נשימה – יצירת יחסי גומלין בין פרט לכלל ובין הכלל לפרט.

שיעור 8/

מערכת השלד -  הפיזית, רגשית, מנטלית ורוחנית. היחסים של הללו והשפעתם על מבנה השלד. בין עקמת תפישתית לבין זקיפות קומה.

שיעור 9/

הכאב בגוף הפיזי – היכולת מתוך הבנת המקור הרגשי להוביל אל שלום פנימי וחיים ללא כאב.

שיעור 10/

סגירת פערים באמצעות למידת האטום הנשמתי ואיך להובילו אל בריאה ויצירה במערך האטומים הפיזיקליים.

שיעור 11/

כליות והורמונים. מה בין מוסר כליות מוסר מצפון לבין כוליות וגיבוי מבן אדם אל עצמו. הורמונים בולטים ויחסיהם עם מערכת העצבים המרכזית.

שיעור 12/

סיום שהוא התחלה חדשה.

הקורס נועד למתוח את הזיכרון הנשמתי בחומר תוך כדי יצירת היכרות והכרה בין אני בחומר לעצמי ברוח שהם הרבה מעבר לאופק הנראה לעין.

בקורס שוזרת אילנה רוגל סוגי מזון, סדר יום בהתאם למערכת הורמונלית ומערכת העצבית על מרכיבהן.

תמונת אווירה קורס מטאפיזיקה רגשית

קורס מטאפיזיקה רגשית

bottom of page