top of page

תגובה של אילנה רוגל לכתבה שעלתה בעיתון הארץ 26/7/19, ד"ר הגר לנדסמן פלס


תגובה לכתבה: "אנחנו לא יודעים ממה מורכב 85% מהיקום".

מתאריך 26 יולי 2019 .


על פי הידוע לי, החומר האפל (והאנרגיה האפלה) הם חלקיקי קרינה שאינם יוצרים ריאקציות נוכח גירוי מחומר פיזיקלי כשלהו. החומר אפל והאנרגיה האפלה מהווים חלק מתדרים בסיסייים שממלאים תפקיד לצד תדרי החומר, המשתרע בספקטרום שבין קרינה אינפרא אדומה ('למטה') לבין קרינה אולטרא סגולה ('למעלה').

תדרי החומר האפל, שאינו אפל, מיוצגים ברמה גבוהה ביסוד מספר 120 בטבלה המחזורית – שמתקיים בקוסמוס באופן טבעי וברמה נמוכה יותר ביסוד 119.

ביסוד 119 המצב הפוך, תדרי האנרגיה האפלה ברמה גבוהה והחומר האפל ברמה נמוכה יותר ביחס של 2/3 - 1/3 .

על תדרי החומר האפל והאנרגיה האפלה להיוותר ברמה נייטרלית על מנת לאפשר את כל 'המשחקים' המגנטיים \ האלקטרו מגנטיים של חלקיקי החומר. שניהם מהווים חלק מקרינת הרקע הקוסמית ובו בזמן נפרדים ממנה על מנת יוכלו להעניק גבול הן להתפשטות והן והתכנסות חללי וחלקיקי הקוסמוס בהתאם לקוד הבסיסי של 'הקוסמוס הזה'.

בעיקרון כשמדע מבקש ליצור שינוי עליו להסכים להשתנות.

על פי כתבה זו האנושות חוזרת בניסוייה לאתר חלקיקי קרינה אנרגטיים כשהיא מנסה 'להכריח' אותם ליצור תגובה בחומר עם חלקיקי חומר – פוטונים- כלומר מצפה ל - "הבזק של אור".

יש ללמוד מההשקעה המרובה של מדענים לפני כ – 130 שנה של מייכלסון ומורלי שניסו להוכיח את קיום האתר ביחס לקרן אור שתנוע באופן שונה, על פי ציפיותיהם, 'עם גלי הרוח האתרית' לעומת התנועה 'נגד הרוח האתרית'. אף הם השקיעו במיכשור רגיש מאין כמוהו על מנת למזער טעויות, גם הם ניסו לבודד את המכשיר מהשפעות חיצוניות וסיימו את הניסוי בכישלון צורב כי קיוו למצוא הפרש בין זמני ההגעה של שתי קרני האור. גם האתר איננו יוצר ריאקציה עם חלקיקי החומר.

מקווה להכרת האנושות לחלקיקי קרינה שמהווים בסיס ורקע לכל חלקיקי החומר.

בתודה

אילנה רוגל.

168 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comentarios


bottom of page